Neden NMH

Neden Biz


Gelişen Dünya Koşullarında Çağdaş Yaşamın İhtiyaçlarını ve Modern Yaşama Arzusunu Hizmet Verdiği Apartman ve Sitelerde Yaşayanlara Sağlamayı Hedefleyen NHM Yönetim Hizmetleri, Profesyonel ve Uzman Kadrosu İle;

- Faaliyetlerimizi, profesyonel bir anlayış ve hukuki mevzuat kapsamında yürütmekte olduğumuz için hizmet verdiğimiz apartman ve site sakinleri arasındaki “komşuluk” ilişkileri zarar görmemektedir. - Apartman ortak yaşamında ve komşuluk ilişkilerinde sorunlara neden olan apartman ve site yönetimini her türlü teknolojik imkanları kullanarak sağlamaktadır. - Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre apartman site ya da iş merkezlerinin kiracı yada malikler arasındaki sorunlarını en aza indirgeyerek en iyi hizmeti almalarına imkan vermekte, huzurlu bir yaşam sunmaktadır. - Hizmet verdiği apartman, siteler ve diğer tesislerde her türlü temizlik, teknik, güvenlik ve diğer hususlar NHM güvencesi ile yapılmakta, sorunlara kısa sürede ve kalıcı çözümler bulunmaktadır. - NHM Yönetim, başta zaman olmak üzere diğer imkan ve vasıtaların boşa harcanmasına fırsat vermemekte ve sizlere her konuda tasarruf yapma imkanları sağlamaktadır. - NHM Yönetim, kat malikleri ve kiracılara karşı eşit ve tarafsız bir yönetim sunmaktadır. - NHM Yönetim, hizmet verdiği apartman ve sitelerde, idari, teknik, güvenlik ve yönetimsel konularda her zaman bir telefon kadar yakınınızdadır. - Apartman ve sitelerin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi ile ilgili olarak talep edilmesi durumunda projeler hazırlamakta, uygulamakta ve her türlü desteği sağlamaktadır. - NHM Yönetim Hizmetleri, yönetim hizmeti verdiği apartman, site ve diğer tesislerde bütçe hazırlama, teknik bakım, işletme, kiracılarla ilişkiler vb konularda bilgisayar destekli veritabanı üzerinden müşteri taleplerine ve/veya sorunlarını en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. - Hizmet sektöründe %99 başarının bile yetersiz olduğu, %1 hatanın yapılan bütün hizmeti ve emeği yok edeceğinin bilinci ile faaliyet göstermekteyiz. - Apartman ve sitelere verilen hizmetlerde “şeffaf” ve “denetlenebilir” politika izlenmekte, özellikle aidat ve harcamalar konusunda ilgili denetim kurullarının rutin kontrollerini sözleşmelere dahil etmektedir. - NHM Yönetim Hizmetleri, apartman ve sitelerde “düşük” maliyetle verdiği hizmetlerde “fark yaratma”yı hedeflemektedir. - Hizmet sektöründeki “rekabet”in bilinci ile verimliliği her fırsatta artırmanın yollarını aramaktadır. - Hizmet sağlanan apartman ve sitelerde “kalite standardı” olarak en yüksek seviyeyi sağlamayı taahhüt etmekte ve bunu “sosyal sorumluluk” olarak dikkate almaktadır.

Gizlilik İlkesi


NHM Yönetim Hizmetleri, sunulan kişisel verileri (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz ve telefon numaranız) üçüncü kişilere satmaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiç bir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. NHM Yönetim Hizmetleri, sizin izninizle bu bilgileri asağıdaki amaçlar için kullanacaktır: - Size basılı yayınlar ya da diğer yazışmalar göndermek - Size elektronik posta ile basın bültenleri ya da bildirimler göndermek - Satın aldığınız hizmete ait detayları iletmek. - Bilgilere sadece yetkili NHM Yönetim Hizmetleri personeli erişebilirler. Bu bilgiler NHM Yönetim Hizmetleri tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.


İletişim